Програма

24 вересня (п’ятница)

Пленарна сесія І.

Зайончковська Жанна, Імміграція – замковий камінь для майбутнього розвитку Росії.

Молодікова Ірина, Шляхи міграційної взаємодії держав ЄС та ЦCЄ: можливості та перешкоди у співпраці.

Малиновська Олена, Нагальні проблеми законодавчого та інституційного забезпечення міграційної політики України.

Пленарна сесія ІІ.

Панель І.

Україна в європейській міграційній системі. Модератор: Олена Малиновська

Горбач Ірина, Кісь Ростислав, Сучасні тенденції української трудової міграції: виїзд та повернення. Практичний досвід МБФ «Карітас».

Лапшина Ірина, Міграційні процеси та їхній вплив на людський капітал України.

Нікішина Марина, Державна міграційна політика України: проблеми та перспективи.

Панель ІІ.

„Нові діаспори” в Європі після розпаду соціалізму: інтеграція чи відчуження? Майбутні перспективи. Модератор: Ірина Молодікова.

Клванова Радка, Культурне громадянство та міграції з Білорусі, України та Росії в Чехію.

Роберт Трбола, Рокошова Мирослава, Локальні аспекти соціальної роботи з іммігрантами та роль інтеграційної політики в Чехії.

Добіасова Кароліна, Хнілікова Олена, Мігранти з колишнього Радянського союзу та охорона здоров’я в Чехії.

 

Панель ІІІ.

Трудова міграція у посткризовому світі Європи: можливі уроки та наслідки. Модератор: Олена Тюрюканова.

Тюрюканова Олена, Мігранти з держав СНД на ринку праці Росії.

Ібаньєз Ангуло Моніка,Коли домівка вже не там: переваги та недоліки міграцій під час кризи.

Толстокорова Аліса, «Мама миє раму в Римі»: гендерні аспекти транснаціонального батьківства в Україні: обговорення доповідей. 

Панель ІV.

Соціальні аспекти адаптації та інтеграції мігрантів у державах пострадянського простору. Модератор: Володимир Мукомель.

Мокін Костянтин, Соціальні аспекти стратегії (само)сегрегації міграційних етнічних груп.

Денисова Галина, Менджерицький Герман, Інтеграційний потенціал приймаючої сторони для формування громадянської ідентичності (порівняльний аналіз Росії та Германії)

Чусова Наталя, Специфіка міграційних процесів між двома міграційними системами та результат подальшого співробітництва. 

Пленарна сесія ІІІ. 

Панель І.

Тенденції еволюції  міграційної політики держав Західної та Східної Європи. Модератор: Паоло Руспіні.

Руспіні Паоло, Трансформація європейської міграційної системи.

Маніеро Еліза, Міграційна ситуація в Італії та Україні: порівняльний аналіз.

Йовева-Димитрова Сніжана, Досвід держав Центральної Європи у міграційній та інтеграційній політиці. 

Панель ІІ.

„Нові діаспори” у Європі після розпаду соціалізму: інтеграція чи відчуження? Майбутні перспективи. Модератор: Ірина Молодікова.

Багреєва Катерина, Денисова Галина, Менджерицький Герман Адаптація російськомовних мігрантів в Росії, Германії та Норвегії: порівняльний аналіз.

Тухашвілі Міріан, Дослідження соціально-трудових проблем грузинської діаспори у ЕС: через призму мігрантів, що повернулися.

Х’юсе Петра, Українські та російські жінки-мігранти в Бельгії. Багатоступеневий та продольно-перехресний підхід дослідження. 

Панель ІІІ.

Трудова міграція у посткризовому світі Європи: можливі уроки та наслідки. Модератор: Олена Тюрюканова.

Апсите Еліна, Берзинс Марис, Кришьяне Зайга,  Нові тенденції міграцій з Латвії після розширення ЄС.

Федюк Олена, Смерть у житті трудових мігрантів в Італії.

Парикова Наталя, Вплив зарубіжної трудової міграції на покриття потреб російського ринку праці.

Панель ІV.

Соціальні аспекти адаптації та інтеграції мігрантів у державах пострадянського простору. Модератор: Володимир Мукомель.

Савеленко Дмитро, Роль потоку грошових переказів мігрантів для розвитку фінансової інфраструктури Росії та інших держав СНД.

Флоринська Юлія, Об’єднання памірських мігрантів у Росії – допомога в адаптації чи збереження зв’язків з Батьківщиною?

Ноздрина Надія, Шнейдерман Інна, Про роль житла та його доступність у міграційних процесах. 

25 вересня (субота) 

Пленарна сесія ІV.

Панель І.

Тенденції еволюції  міграційної політики держав Західної та Східної Європи. Модератор: Тетяна Юдіна.

Юдіна Тетяна, Міграційна політика Росії: експертна оцінка.

Ліфшиц Марина, Фактори та перспективи міграційного приросту населення у Росії та висновки для міграційної політики.

Петрулевич Ірина, Установки та практики взаємодії мігрантів з представниками органів влади у Росії. 

Панель ІІ.

„Нові діаспори” в Європі після розпаду соціалізму: інтеграція чи відчуження? Майбутні перспективи. Модератор: Ірина Молодікова.

 

Парізкова Олена, Чеські мігранти в Європейському просторі.

Маєва Міла, Болгарська еміграція у Об’єднаному Королівстві: історичні та сучасні аспекти відносин емігрантів з Батьківщиною.

Славкова Магдалена, Болгарські жінки-іммігранти на іспанському ринку праці. 

Панель ІІІ.

Інтелектуальна міграція – пострадянські держави у битві за таланти. Перспективи «відтоку умів»: Схід-Захід.

Модератор – Валерій Ніколаєвський.

Денисова Галина, Ціннісний зміст трудової та академічної міграції студентів провінційних російських вузів.

Ледєньова Вікторія, Міграції російських спеціалістів як стримуючий фактор соціально-економічного розвитку.

Дементьєва Світлана, Проблеми та перспективи адаптації учбових мігрантів у вузах Росії: практики взаємної адаптації. 

Панель ІV.

Соціальні аспекти адаптації та інтеграції мігрантів у державах пострадянського простору. Модератор: Володимир Мукомель.

Апанович Марія, Стратегії інкорпорації та проблеми інтеграції на прикладі програм адаптації мігрантів з Росії та пострадянського простору у Берліні.

Кирилова Олена, Добровільне переселення співвітчизників: проблеми та рішення.

Лебедєва Світлана, Тимошенко Марія, Особливості зовнішньої трудової міграції в республіці Білорусь.

Пленарна сесія V.

Панель І.

Відкриті чи закриті кордони. Трансформація систем європейського прикордонного контролю. Модератор: Дитріх Тренхардт.

Ват Алан, Молодікова Ірина, Прикордоння в ЄС: концепції розвитку та факти життя (випадок Східного сусідства ЄС).

Узун Юлія, Моделі міграційної політики у контексті геополітичної трансформації Євразії.

Поалелунж Ольга, Інститути та правова база регулювання міграційних процесів у республіці Молдова.

                Панель ІІ.

Українська діаспора у Європі та світі. Модератор: Олексій Позняк.

Позняк Олексій, Досвід імміграційної політики США: уроки для України.

Коч Світлана, Діаспори в міграційному процесі Європі.

Керик Мирослава, Невидима видимість: місто мігрантів в українському шахтарському місті.

                Панель ІІІ.

Інтелектуальна міграція – пострадянські держави у битві за таланти. Перспективи «відтоку умів»: Схід-Захід.

Модератор: Валерій Ніколаєвський.

Ніколаєвський Валерій, Прохоренко Наталя, Інтелектуальна міграція в Україні: характерні риси та особливості.

Сафонова Марія, Студентські міграційні хвилі в Європі: генезис та соціальна організація.

Джургвид Інгрид, Транскордонні професійні історії: висококваліфіковані жінки-мігранти зі Сходу на Заході.

                Панель ІV.

Соціальні аспекти адаптації та інтеграції мігрантів у державах пострадянського простору. Модератор: Володимир Мукомель.

Гелантія Майя, Вимушена міграція населення Абхазії та «нові поліетнічні діаспори»у Росії: антропоекологічний аспект.

Галяпіна Вікторія, Тезієв Олег, Особливості соціокультурної адаптації осетин, що примусово залишили Південну Осетію.

Пешкова Віра, Медіа етнічних меншин в пострадянській Росії: агент інтеграції чи дезінтеграції?

Тарасюк Роман, Зовнішня трудова міграція як фактор впливу на економічні показники держави             

                                                                                                                                                                   Пленарна сесія VІ.

13.30 – 15.00

Панель І.

Нелегальні міграції в Європейських державах. Модератор: Френк Дювель. 

Сайнус Валерій, Нелегальна міграція: механізм, форми розвитку та стадії в Республіці Молдова.

Масленкова Олена, Тихонова Людмила, Нелегальні міграції у Республіці Білорусь: тенденції, механізм протидій.

Кисельова Катерина, Про можливості закріплення права на подорож.

Панель ІІ

Украинская диаспора в Европе и мире. Модератор: Алексей Позняк.

Бубліков Василь, Особливості формування та розвитку української діаспори в Іспанії.

Станєк Миколай, Хоснєдлова Рената, Моделі міжнародної мобільності українських іммігрантів в Іспанії.

Кузнєцов Микола, Роль української діаспори в укріпленні російсько-українських відносин.

Панель ІІІ.

Транснациональные миграционные сети. Модератор: Екатерина Анастасова.

Анастасова Екатерина, Формирование и развитие транснациональных связей в Европе (на примере традиционных диаспор и семейных сетей).

Велизарова Мария, Мотивация для миграций, возвращение и стабильность возвращения. Студенческие миграции в Болгарии.

Багреева Екатерина, Менджерицкий Герман, Перемещение с Востока на Запад: личностное восприятие уровня жизни среди русскоговорящих диаспор Германии и Норвегии.

Ганчев Александр, Лесникова Анна, Между Россией и ЕС: миграционные настроения студентов болгар Одессы.

Панель ІV.

Тенденції еволюції  міграційної політики держав Західної та Східної Європи. Модератор: Тетяна Юдіна.

Андрусишин Наталя, Біль Маар’яна, Махонюк Олександр, Михайлюк Людмила, Інституційне та інформаційне забезпечення  міграційної політики в Україні: виклик сьогодення.

Цапок Сергій, Етносоціальні виміри громадських систем у контексті формування регіональної міграційної політики.

Храмова Марина, Моделювання міграційних процесів для реалізації регіональної міграційної політики.

Садова Уляна, Модель регіональної міграційної політики як складова частина інноваційної економіки та росту добробуту населення України.